tūrinis tankis

tūrinis tankis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydžio kiekio ir jo tūrio dalmuo. pavyzdys(-iai) tūrinis energijos tankis, tūrinis dalelių tankis, tūrinis elektros krūvio tankis ir kt. atitikmenys: angl. volume density; volumetric density vok. Volumendichte, f rus. объемная плотность, f pranc. densité cubique, f; densité volumique, f ryšiai: susijęs terminasmasės tankis susijęs terminasmasės tankis

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2006.

Look at other dictionaries:

  • tūrinis tankis — statusas T sritis chemija apibrėžtis Statybinių akytųjų medžiagų vienetinio tūrio masė. atitikmenys: angl. bulk density rus. объемная плотность …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • tūrinis tankis — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. bulk density; spatial density; volume density vok. Raumdichte, f; Volumendichte, f rus. объёмная плотность, f; пространственная плотность, f pranc. densité cubique, f; densité spatiale, f …   Fizikos terminų žodynas

  • savitasis tūrinis tankis — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. per unit volume density vok. spezifische Volumendichte, f rus. удельная объёмная плотность, f pranc. densité spécifique en volume, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • tūrinis elektromagnetinės energijos tankis — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektromagnetinio lauko energija, padalyta iš tūrio: w = 0,5 (E · D + B · H); čia w – elektromagnetinės energijos tankis, E, D, B ir H – elektrinio lauko stiprio, elektrinio srauto… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • tūrinis jonizacijos tankis — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. volume ionization density vok. räumliche Ionisationsdichte, f rus. пространственная плотность ионизации, f pranc. densité volumétrique d ionisation, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • tūrinis savųjų krūvininkų tankis — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Apibrėžtį žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. intrinsic number density; volumic intrinsic number vok. Intrinsic Dichte, f rus. концентрация собственных… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • tūrinis krūvininkų tankis — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tūrio elemente esančių krūvininkų skaičius, padalytas iš to tūrio. atitikmenys: angl. carrier concentration; carrier density; charge carrier concentration; charge carrier density;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • tūrinis krūvio tankis — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektros krūvis, padalytas iš tūrio. Matavimo vienetas: C/m³. atitikmenys: angl. charge density; volume density of charge; volumic charge vok. Raumladungsdichte, f; Volumenladungsdichte …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • tūrinis garso energijos tankis — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vidutinė tam tikro tūrio garso energija, padalyta iš to tūrio. atitikmenys: angl. sound energy density; volumic sound energy vok. Schalldichte, f; Schallenergiedichte, f rus. плотность… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • tūrinis srovės tankis — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektros srovės stipris, tenkantis vienetiniam tirpalo tūriui. Matavimo vienetas: A/m³. atitikmenys: angl. spatial current density; volume current density vok. räumliche Stromdichte, f;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.